Een proces van maken, beweging en betekenisgeving

Jim van Os: ‘… het ging over vorm en het ging over bewegen. En je hing erboven en je keek ernaar en je legde het vast. Sommige [beelden] wel, sommige niet. En in dát proces […] kwam er een element van die heling tot stand.’